Våren i din själ
är som en hymn till livet
Dagarna gryr
Känslorna tunga
faller av dig som en lätt börda

Undran möter dig
redan i morgonens första timma
din stämma
är fyllda av ro
din kärlek är härlig och ny