Vid Golgata
via porten där Jesu lidande
tog sin linda.
Jag gick tyst och mina
ögon tårades av smärta.
Vid Golgata
alla människors lidande
finns som ett tomrum.
som vill säga:
Jag led för er skull, mina barn.
Jag tittar upp,
Varför Gud? En tår fryser
till is inom mig,
När jag vid Golgata går.