Du har skapt oss till dig, Herre
vår längtan är åter möta dig
Att mogna för ett liv i ljus och klarhet
vare målet för min levnads stig

Genom livs och skuggor, dunkla öden
går vår levnads korta pilgrimsfärd
Mycket stort och skönt vi ville verka
Hur mycket värde hann jag med?
Allt blir fet misslyckad mänsklig klokskap

Ibland märktes dock en glimt av tro
en tro på livets seger över mörkret
att något litet korn en gång skall gro

Väl syns tidens ragnarök hårt nära
om tidens vilse tolkar tecknet rätt
Men herrens ord är vist. Han månde bära
i sin hand som stoftgrund lätt

En överjordisk verklighet vi spana
bortom tidens vardagsgrå
Det eviga stora kan vi endast ana
en värld osynlig är oss ändå

Du människobarn, du skall som Paulus strida
din egen sanningskamp i hopp och tro
Vår Gud är nära, han följer vid vår sida
om än vi ofta har svårt att tro det