Ser du där bakom tryggheten, bakom leendet falska fasad
Ser du där väntar ensamheten, och smärtornas eviga parad
Ser du där bakom lyckan, bakom ditt så kallade hopp
Ser du där väntar sorgen, de väntar på botten av dalen utan stopp
Ser du där bakom omtanken, bakom det som kallas medmänsklighet
Ser du där väntar hatet, och mörkret på dig i evighet
Vinden blåser dig in på den väg du skall gå
Vinden sjunger en sorgesång
Vinden den får oss alla att förstå
Att välja en väg utav smärta
Av olust och ånger och kval
Att välja är att våga
Slippa se er äckliga lycka var dag
Jag väljer att fly ifrån tryggheten, att le är idioti
Jag väljer att leva i ensamheten, i smärta jag gör min sorti
Jag spottar på din lycka, vill ej veta av ordet hopp
Sorgen är min älskarinna, att smeka i ett fall utan stopp
Omtanken passar den svage, medmänsklighet är blott en flykt
Jag lever kind mot kind med hatet, i mörker så vackert så ljuvt
Och vinden sjunger min sång