Varför flyger vinden
så högt över bergen?
I dalgångens djup
Ensamheten är så lång
utan något liv

En gång anade jag
vindens smekning
mot mitt hår
men aningen förblev
visshet
och vinden har flytt igen
högt, så högt över bergen
och glömde mig