Varför är det vindstilla i fjällen
när det blåser vid havet?
Varför är längtan till hembyn stark
när längtan till havet är i ögonen?
När vinden blåser i håret
tar bort all tveksamhet om var min jordlott är.
Sanden silar mellan fingrarna
och tanken på hjärtats hem är gror.
Jag är tvådelad
Jag har hjärtat i Ottsjö
men livet vid havets vindar i håret.
Är livet annorlunda?
När saknaden förtvinar
men hjärtat minns?
När livet är i fas med tiden
vad är då tiden värt när livet går fort förbi?
Det är vindstilla i alla fall!