* Se till att du har: SSL/HTTPS:// = Krävs idag om du vill ha bra ranking.
* Använd bara teman som kommer från sidor som har gott rykte! Eller varför inte? Genesis framework av studiopress eller Divi.
* Behöver du alla plugin igång varje dag?
* Backa upp/se till att din sajt backas upp minst var 14:onde dag, finns bra plugin att använda, som automatiskt lägger en kopia
på din dropbox, Installera och glöm bort.
`* Vill du göra ditt tema personligt, använd elementor plugin gratis och fixar det mesta i design väg.
* Optimera dina bilder, jag använder online kraken image optimizer, ta hem din senaste bild folder , ladda upp, ta hem en zip fil, packa upp
och lägg illbaka på din sajt. Och ta alldtid: loseless kvalitet.
* Jag har enligt min erfarenhet, det är inte alltid cache plugin gör sajten snabbare! Prova dig fram, finns bra urval på wordpress plugin sida.
* Se till att din sajt är ren och snygg, använda wp-sweep och nångång mellan varven: wp spring clean.
* använd login namn så långa som möjligt, använd: Å.Ä.Ö och låt fantasin flöda när du gör ditt logg in! !”#£56{8(340=34 O.S.V.
Och använd inte ditt författarnamn som logg in!
————————————————————-
.htacess tricks:
Använd: https://github.com/tinaponting/preventTacks-paraniodwordpressbloggers  ! Bästa firewall utan behöva plugin!
På htaccess:
SetEnvIf SSL on HTTPS=on


# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
Header set Connection keep-alive
</IfModule>
# END WordPress
php_value memory_limit 512M
#BEGIN EXPIRES HEADERS
<IfModule mod_expires.c>
#Enable expirations ExpiresActive On
#Default expiration: 1 hour after request
ExpiresDefault “now plus 1 hour”
#CSS and JS expiration: 1 week after request
ExpiresByType text/css “now plus 1 week”
ExpiresByType text/html “access 1 month”
ExpiresByType application/pdf “access 1 month”
ExpiresByType application/javascript “now plus 1 week”
ExpiresByType application/x-javascript “now plus 1 week”
#Image files expiration: 1 month after request
ExpiresByType image/bmp “now plus 1 month”
ExpiresByType image/gif “now plus 1 month”
ExpiresByType image/jpeg “now plus 1 month”
ExpiresByType image/jp2 “now plus 1 month”
ExpiresByType image/pipeg “now plus 1 month”
ExpiresByType image/png “now plus 1 month”
ExpiresByType image/svg+xml “now plus 1 month”
ExpiresByType image/tiff “now plus 1 month”
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon “now plus 1 month”
ExpiresByType image/x-icon “now plus 1 month”
ExpiresByType image/ico “now plus 1 month”
ExpiresByType image/icon “now plus 1 month”
ExpiresByType text/ico “now plus 1 month”
ExpiresByType images/swf “now plus 1 month”
ExpiresByType font/truetype “access plus 1 month”
ExpiresByType font/opentype “access plus 1 month”
ExpiresByType application/x-font-woff “access plus 1 month”
ExpiresByType image/svg+xml “access plus 1 month”
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject “access plus 1 month”
ExpiresByType application/x-shockwave-flash “access 1 month”
</IfModule>
#END EXPIRES HEADERS
# BEGIN Cache-Control Headers
<IfModule mod_headers.c>
<filesmatch “\.(ico|flv|jpg|jpeg|png|gif|css|swf)$”>
Header set Cache-Control “max-age=2678400, public”
</filesmatch>
<filesmatch “\.(html|htm)$”>
Header set Cache-Control “max-age=7200, private, must-revalidate”
</filesmatch>
<filesmatch “\.(pdf)$”>
Header set Cache-Control “max-age=86400, public”
</filesmatch>
<filesmatch “\.(js)$”>
Header set Cache-Control “max-age=2678400, private”
</filesmatch>
</IfModule>
# END Cache-Control Headers
# Enable Compression.
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
</IfModule>
<IfModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</IfModule>
——————————————————————–
Config.php:
Trixa lite med: config.php (finns i din rootmapp – Alltid ha backup på denna fil!
Under: require_once(ABSPATH.’wp-settings.php’);
Skriv till:
define(‘DISALLOW_FILE_EDIT’,true);
define(‘DISALLOW_FILE_MODS’,true);
define(‘DISALLOW_FILE_MODS_PHP’,true);
define(‘FORCE_SSL_ADMIN’, true);
define(‘FORCE_SSL_LOGIN’, true);
Nackdel: Du kan inte uppdatera eller ändra på några filer.


Använd:
Image minskare: https://kraken.io
Komprimera: https://htmlcompressor.com/compressor/ (och du behöver inga komprimerings plugin!)
Kolla om det är något mer du behöver åtgärda: https://developers.google.com/speed (dock om du själv krymper och använder .htacces för snabbhet – Så syns
det inte Alltid här!)
Håll din sajt ren och snygg med: wp sweep: https://wordpress.org/plugins/wp-sweep/
Ta nångång då och då: wp spring clean: https://wordpress.org/plugins/wpdbspringclean/ Har testat med senaste – Funkar!
Funderingar: Det finns hur mycket tips som helst om hur du får en snabb sajt, har kollat igenom dom…… Mycket är för avancerade användare som kan koda.
Se till att du har SLL överallt med:  really-simple-ssl:  https://sv.wordpress.org/plugins/really-simple-ssl
Dock kan topplistor, länkkataloger, länkar utan https:// ge upp.  Problem: Sök med detta:  https://sv.wordpress.org/plugins/ssl-insecure-content-fixer/   OBS: Slå AV Ovan plugin – kraschar om dom körs samtidigt!!!
Använd mitt wordpress, dock ej klart:  https://github.com/tinaponting/ulitmate-wordpress  Titta in då och för att kolla när det är klart!
Cache: Det finns plugins som är bra, man får prova sig fram om något passar ens behov!